Dagens EMOM styrka sedan AMRAP uthållighet 

5 min EMOM: 3 power cleans, 3 front squats, 3 push jerk 40 kg. Rest 3 min.

5 min EMOM: 2 PC, 2 FS, 2 push jerks 50 kg Rest 3 min.

5 min EMOM: 1 PC, 1 FS, 1 push jerk 60 kg.

AMRAP 12 min: 10 KB swing (20 kg), 10 burpees, 10 KB swing, 10 dips, 10 KB swing, 10 air squats, 10 KB swing, 10 V situps (fällkniven). Blev 3 rundor och fram till tredje KB swing. ????