Föreläsning dubbla karriär

Den 18 mars på Bosön ska hela Sveriges idrottspsykologer lyssna på oss?? Kent Lindahl och jag kommer tillsammans att hålla ett samtal om dubbla karriärer. Kent kommer att berätta om Riksidrottsförbundets satsning på Riksidrottsuniversitet, Elitidrottsvänliga lärosäten och dubbla karriärer och jag kommer i samtalet att berätta om hur jag hanterat och lyckats genomföra en framgångsrik dubbel karriär som basketspelare och hur man kan skapa balans mellan studier, arbete, idrott och privatliv. On March 18 at Bosön, all Sweden’s sports psychologists will listen to us. Kent Lindahl and I will hold a conversation about double care together. Kent will tell you about the Riksidrottsförbundet’s efforts at Riksidrottsuniversitetet, Elitidrottsvänliga universitetssektorer and double careers, and I will talk about how I managed and managed to complete a successful double career as a basketball player and how to balance a balance between studies, work, sport and private life. #motivation #basket #dubblakarriär #idrott #elit #föreläsning #drivkraft #lecture #basketball #doublecareer #sport #elite

Dela inlägget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email